IPS Konstrukt, spol. s r.o.

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zaměření

Výzkum a vývoj v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí

 • vlastní základní a aplikovaný výzkum se zaměřením zejména na betonové a železobetonové konstrukce
 • aplikovaný výzkum prováděný ve spolupráci s katedrou konstrukcí a stavební mechaniky fakulty stavební VŠB-TU Ostrava a za finanční podpory Moravskoslezského kraje

Expertní, inženýrské a konzultační služby

 • expertní činnost se zaměřením zejména na vady a poruchy staveb
 • statické a dynamické vyšetřování konstrukcí
 • inženýrská činnost ve smyslu výkonu technického dozoru investora
 • konzultační služby a stavebně-technické poradenství

Projekční služby

 • dokumentace studie stavby
 • dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
 • dokumentace stavby k žádosti o stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

Dodávky staveb

 • stavby průmyslové a technologické
 • stavby administrativní
 • stavby občanské vybavenosti
 • stavby geotechnické
Model should be as simple as possible, but no simpler.
Albert Einstein
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

tor